Educació Viva


L’Educació Viva no és un mètode, és una manera d’estar i de percebre l’infant, de relacionar-s’hi. Existeixen però idees de referència, fonaments des dels que acompanyar els processos de vida de la infància des d’aquesta mirada. Aquests tenen a veure amb la cura de tres necessitats vitals:

  • Necessitat de seguretat i protecció
  • Necessitat d’estima i vinculació
  • Necessitat de desplegar el potencial intern

Acompanyar aquestes necessitats vol dir topar de ple amb les pròpies, entrar en contacte amb les nostres dificultats però també amb les nostres potencialitats. Te a veure amb acollir i atendre el moment vital dels infants i el propi, i des d’aquí cultivar una mirada empàtica, fora judicis i creativa , que accepta i acull cada situació que es dona.
Sota la meva mirada, una criança respectuosa te a veure amb un estar present, un observar, acompanyar i cuidar les necessitats autèntiques que es manifesten en cada infant. I des d’aquest lloc, estar atenta al constant diàleg que es dona entre el dins i el fora, entre el que li passa a l’infant i el que em passa a mi amb ell.

L’Educació Viva posa la mirada atenta i respectuosa a les necessitats vitals dels infants, i des d’aquí, els adults connectem amb les nostres.
És un camí de creixement mutu.

Afavorir vivències en un espai adequat i preparat seguint els interessos i el moment maduratiu dels infants, també te a veure amb aquesta actitud de respecte vers els seus processos vitals. La idea és aconseguir despertar l’interès i el desig per l’aprenentatge, i si aquest es dona en un context de llibertat i límits, amor i respecte, estarem possibilitant el desenvolupament de l’autonomia, de la personalitat, del pensament crític, de la capacitat d’autorregulació, en definitiva, facilitant un desenvolupament integral.

This post is also available in: Spanish

Diseño: sudeesign.com© 2015 Núria Bosch Tapiolas.